Χρήσιμες συμβουλές για όλους τους κινητήρες!

 

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε συμβουλές για την σωστή εκκίνηση των κινητήρων καθώς και για την συντήρησή τους.

 

 

Δίχρονοι βενζινοκινητήρες

 • Μαζί με την βενζίνη να βάζετε λάδι μίξης της εταιρείας.
 • Δεν πρέπει να αφήνετε το μείγμα σε πλαστικό δοχείο πάνω από 2 μήνες γιατί χάνει την περιεκτικότητα του σε λάδι κι έτσι προκαλούνται ζημιές στο κύλινδρο, το πιστόνι και τα ελατήρια της μηχανής.
 • Δεν πρέπει να αφήνετε στο δοχείο καυσίμου της μηχανής το μείγμα γιατί έχει ως αποτέλεσμα να ξεραίνεται και να καταστρέφει το καρμπυρατέρ και τις μεμβράνες του.

              

 

 

 

Τετράχρονοι βενζινοκινητήρες

 • Χρησιμοποιείτε πάντα αμόλυβδη καύσιμη ύλη (βενζίνη).
 • Βάλτε λάδι SAE 30 και όχι συνθετικό, μέχρι το χείλος της τάπας του κάρτερ.
 • Να αλλάζετε τα λάδια κάθε 50 ώρες λειτουργίας ή κάθε χρόνο σχεδόν ανάλογα την χρήση.

Εκκινήστε σωστά το μηχάνημά σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω:

 • Τοποθετείτε πάντα τον βενζινοκινητήρα σε οριζόντια θέση.
 • Προσοχή στα καυσαέρια του βενζινοκινητήρα να είναι εκτός κλειστών κτισμάτων.
 • Μην καλύπτετε τον κινητήρα με πλαστικά καλύμματα και υφάσματα.
 • Ανοίξτε τον διακόπτη ρεύματος στην θέση ''ON''.
 • Ανοίξτε τον διακόπτη καυσίμου.
 • Κλείστε το τσοκ του αέρα.
 • Πάρτε τα κενά της χειρόμιζας και τραβήξτε το σχοινί.
 • Όταν πάρει εμπρός, κλείστε τον αέρα.
 • Αφήστε τον κινητήρα να θερμανθεί.
 • Για να κλείσετε τον κινητήρα, γυρίστε το διακόπτη ρεύματος στην θέση ''OFF''.

     

 

 

Πετρελαιοκινητήρες

 • Χρησιμοποιείτε πάντα πετρέλαιο.
 • Βάλτε λάδι SAE 30 και όχι συνθετικό μέχρι το χείλος της τάπας του καρτερ .
 • Να αλλάζετε τα λάδια κάθε 50 ώρες λειτουργίας.

Εκκινήστε σωστά το μηχάνημά σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω:

 • Τοποθετείτε πάντα τον πετρελαιοκινητήρα σε οριζόντια θέση.
 • Προσοχή στα καυσαέρια του πετρελαιοκινητήρα να είναι εκτός κλειστών κτισμάτων.
 • Μην καλύπτετε τον κινητήρα με πλαστικά καλύμματα και υφάσματα.
 • Ανοίξτε τον διακόπτη ρεύματος στην θέση ''ON''.
 • Ανοίξτε τον διακόπτη καυσίμου.
 • Πάρτε τα κενά της χειρόμιζας και τραβήξτε το σχοινί.
 • Αφήστε τον κινητήρα να θερμανθεί.
 • Για να κλείσετε τον κινητήρα, γυρίστε το διακόπτη ρεύματος στην θέση ''OFF'' ή γυρίστε το γκάζι στη θέση ''0''.

          

 

 

 

Ηλεκτροκινητήρες

 • Σε όλους τους ηλεκτροκινητήρες πρέπει να τοποθετείτε θερμικό προστασίας.
 • Όταν προτίθεστε να βάλετε τροχαλία αυτή πρέπει να μπαίνει με θερμότητα αλλιώς μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα στο ρότορα.
 • Οι ηλεκτροκινητήρες καίγονται όταν δεν μπορούν να ξεκινήσουν με φορτίο.
 • Οι ηλεκτροκινητήρες καίγονται ακόμα και όταν η παροχή της ΔΕΗ δεν είναι σωστή (π.χ. από τις 3 φάσεις να έχετε τις 2).
 • Ακόμα και το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει το ρόλο του σε αυτήν την διαδικασία. Συμβουλευτείτε μας για μεγάλες αποστάσεις.