Χρήσιμες συμβουλές για αντλίες & πιεστικά συγκροτήματα!

 

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την σωστή λειτουργία όλων των ανλτιών.

 

 

Ηλεκτραντλίες επιφανείας – πιεστικά συγκροτήματα

 • Κάνετε πρώτα εξαέρωση στην αντλία.
 • Η αντλία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δουλεύει στεγνή.
 • Για την αποφυγή αυτής της κακής λειτουργίας για την αντλία υπάρχουν: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ.
 • Δεν μειώνουμε ΠΟΤΕ την εισαγωγή της αντλίας.
 • Η αντλία ακόμα κινδυνεύει, από την παγωνιά, να σπάσουν τα κύρια σημεία της που είναι από σίδερο, ή να στραβώσουν τα κύρια σημεία της που είναι από ανοξείδωτο σε όλες τις αντλίες και τα πιεστικά συγκροτήματα.

Για την σωστή λειτουργία πρέπει να:

 • τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής στην είσοδο όπως και αμμοκράτης για την μη διέλευση στερεών σωματιδίων.
 • γίνεται έλεγχος στην πίεση του αέρα που βρίσκεται στο δοχείο ανά 6 μήνες στα πιεστικά συγκροτήματα.
 • τα πιεστικά συγκροτήματα ηλεκτρονικού τύπου μπορούν να δουλεύουν σωστά μόνο με παροχή νερού από δεξαμενή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

 

           

 

 

 

 

Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες ακαθάρτων υδάτων & λυμάτων

 • Η αντλία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δουλεύει στεγνή.
 • Πρέπει να δουλεύει μέσα σε φρεάτιο και να καλύπτεται από το νερό έτσι ώστε να ψύχεται.
 • Ρυθμίστε το φλοτέρ έτσι ώστε να σταματάει την λειτουργία της αντλίας. Όταν τελειώνει το νερό, σε περίπτωση που το ύψος που στέλνει η αντλία το νερό είναι μεγάλο, πρέπει να τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής λυμάτων BALL TYPE.
 • Πρόβλημα μπορεί να προκαλέσουν στην αντλία απορρυπαντικά χημικά ή ζεστά νερά πλυντηρίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

                     

 

 

Πιεστικά δοχεία

 • Στα πιεστικά δοχεία πρέπει να γίνεται έλεγχος ανά 6 μήνες στην πίεση του αέρα που βρίσκεται στο δοχείο.
 • Στα δοχεία μεγαλύτερα των 25 λίτρων στην έξοδο 1/2'', βάλτε τάπα γιατί αλλιώς θα φεύγει το νερό με πίεση.